Individuele Weerbaarheidstrainingen

Inschrijfformulier:       TAEKWONDO CLUB NOORD _________________________
Naam:_____________________________________________________________________
Voornaam:___________________________________________________________
Geboortedatum:_______________________________________________________
Adres:________________________________________________________________
Postcode + Woonplaats:_________________________________________________
Telefoonnummer :______________________________________________
Emailadres:___________________________________________________________

Ik schrijf mij in voor:  

0  2 x per week Taekwondo Kids 4 tot 15 jaar :  €20,- per maand
0  2 x per week Taekwondo vanaf 16 jaar :         €25,- per maand

0 3 x per week Taekwondo vanaf 16 jaar :          €28,- per maand
0  1 x  Weerbaarheidstraining individueel :           €30,- per training
0  1 x per week conditie, kracht en ademhalingstraining: €20,- per maand
————————————————————————————————————
*Voor minderjarigen dient de ouder/verzorger de inschrijving te ondertekenen!

Bij inschrijving ontvangt u een mail ter bevestiging van de inschrijving en een eenmalige factuur. Vriendelijk verzoek om uw betaling per automatische afschrijving in te stellen op de 1e dag van de desbetreffende maand. Betaling kunt u middels overboeking voldoen naar bankrekeningnummer:  NL17 INGB 0008759784 t.n.v. Taekwondo Club Noord, onder vermelding van de lid-naam en desbetreffende maand. Dit abonnement treedt in werking op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier en blijft van kracht totdat het lid per aangetekende brief of per mail aan Taekwondo club Noord te kennis heeft gegeven dat het abonnement beeindigd word. Het abonnement wordt alleen ontbonden wanneer het lid alle financiele verplichtingen tot op de dag van opzegging heeft voldaan. Het opzegtermijn betreft 1 maand.

Tijdens de TCN trainingen worden er foto’s en video’s gemaakt voor de site van TCN en socialemedia, geef eronder aan of je wel of geen bezwaar hebt.

0: Ik heb geen bezwaar ——————————— 0 Ik heb wel bezwaar

 

 

Datum:*                                             __________________________________
Handtekening*:                             
__________________________________